November 16 and 17, 2020 Commission Agenda

November 16 17 2020 Agenda FINAL